FİLİSTİN PLATFORMU’NUN NEŞRETTİĞİ KİTAPLAR

1) Goldstone Raporu

      İsrail’in 27 Aralık 2008 – 18 Ocak 2009 tarihleri arasında Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon karşısında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 3 Nisan 2009 tarihinde bir Araştırma Komisyonu kurmuş ve bu komisyon bölgedeki olayları ve işlenen uluslararası mahiyetteki suçları araştırmıştır. Bu rapor, büyük oranda İsrail’in savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği yönünde tespitlerde bulunmuştur. Rapor önce BM İnsan Hakları Konseyinde büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş, ardından 5 Kasım 2009 tarihinde BM Genel Kurulundan geçmiştir. Rapora, tüm dünyada büyük bir yankı oluşturmuştur. Rapor, uluslararası suç işleyen faillerin ulusal mahkemelerde ve merkezi Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarını öngörmektedir. Bu kapsamda BM Genel Kurulunda, işlenen suçlarla ilgili olarak failler hakkında gerekli soruşturma ve etkin bir kovuşturma yapılması çağrısında bulunulmuş ve 3 aylık bir süre tanınmıştır. Bu süre dolduğu halde İsrail operasyonun haklılığını savunarak herhangi bir soruşturma yoluna gitmemiştir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Mahkemesi Roma Statüsü’nün 13/b maddesi kapsamında konuyu Uluslararası Ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne havale etmesi gündeme gelmiştir. Rapor tüm dünyada büyük bir yankıya sebep olsa da Türkiye gündeminde fazlaca yer edinmemiştir. Raporun orijinal dilinin İngilizce olması ve uluslararası ceza yargısı konusundaki bilgi eksikliği bu pasifliğin en büyük müsebbibi olmuştur. Bu nedenle Platformumuz Goldstone Raporu’nu Türkçe ’ye çevirerek raporu bir kitap haline getirmiş ve geniş kesimlere ulaştırmaya başlamıştır. Ayrıca raporla birlikte Gazze saldırıları ve Goldstone Raporu merkezli; makalelerin, verilerin, yorumların, uluslararası mevzuatın ve sair konuların yer aldığı bir kitap hazırlanarak konunun Türkiye’de daha detaylı ve teknik bir şekilde ele alınması yönünde katkıda bulunmaya çalışılmıştır.

2) Goldstone Raporu ve Uluslararası Hukuk

      Goldstone raporuna müteakip olarak yayımlanan kitap raporum hukuki mütalaasını içermekte, hukuki açıdan raporun ne anlam ifade ettiğini özellikle uluslararası kukuk penceresinden değerlendiriyor.

3) 2009 İmar Projeleri Rehberi – 1. Uluslararası Gazze İmar Konferansı

     Arap ve Uluslararası Gazze’yi İnşa Komisyonu oluşumu ilk aşaması, yeniden inşa sürecinin incelenmesi, planlanması ve hazırlanması esası üzerinde temellendirilmiştir. Komisyon, Gazze Şeridi’ne Ocak 2009 tarihinde yapılan son saldırı sonrasında ortaya çıkan hasarların tümüyle giderilmesi için kapsamlı bir kurtarma planı hazırlamış ve inşaat malzemelerinin işgal altındaki bölgelere girişinin hemen ardından uygulamaya geçilmesi ön görülmüştür. Bundan sonra ise birinci uluslararası konferans için hazırlıklar başlatılmıştır. Kitap, bu konferansın çıktılarından oluşmaktaddır.

4) “Hamitsiz Millet” Romanı

      Filistin’de yaşanan insanlık dramının konu alınarak Yılmaz Yalap’ın yazdığı bir romandır.

5) BM Genel Kurul Konuşmaları (2000 – 2011)

6) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları (1948 – 2011)

7) The Palestinian Issue on The Basis of United Nations Statements of General Assembley of The UN (2000 – 2011)

       Derneğimiz üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda İslam dünyasının kanayan yaralarından birisi olan Filistin meselesinin çözümüne bir katkı sağlamak ve özellikle de kamuoyunu bilgilendirmek için Birleşmiş Milletlerde Filistin meselesinin nasıl tartışıldığını ele alan bir proje hazırlamıştır. Bu proje kapsamında BM Genel Kurulu’ndaki Filistin meselesi ile ilgili konuşmalar ve Güvenlik Konseyi’nin İsrail hakkındaki kararları ele alınarak akademisyenlerin, siyasetçilerin, araştırmacıların, öğrencilerin, basın mensuplarının ve konuya ilgi duyan kimselerin başvuracağı kaynak eserler hazırlanmıştır.

       Projenin iki önemli ayağını BM Genel Kurulu ülke temsilcilerinin konuşmaları ve Güvenlik Konseyi kararları teşkil etmektedir. 2000-2011 yılları arasında Filistin ve İsrail’in konuşmalarının tamamı; ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Türkiye’nin konuşmalarının ilgili kısımları Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap içinde yer almaktadır. Hazırlanan üçüncü kitapta ise 1948 yılından bu yana Güvenlik Konseyi’nde İsrail’e karşı alınan tüm kararların tercümeleri bulunmaktadır. Böylece, kamuoyuna bu bilgilerin derli toplu ve kolay ulaşılacak bir şekilde sunulması ve bir farkındalık oluşturması amaçlanmıştır.

       Filistin Platformu, bu üç kitabın kamuoyu ile paylaşılacağı bir toplantı tertip ederek, hazırlanan kitapların tanıtımını yapmış ve gerçekleştirilen bir panel ile Filistin meselesinin çözümüne öneriler getirilmiştir. Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da iştirak ettiği toplantıya diplomatlardan siyasilere, akademisyenlerden uzmanlara, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden medya mensuplarına kadar geniş bir kitle katılmıştır.

       Filistin meselesinin kamuoyunda daha iyi anlaşılması ve atılacak diplomatik, hukuki, siyasi ve akademik adımların daha faydalı neticeler vermesini hedefleyen Filistin Platformu, bu çerçevede hazırlanan kitapların tanıtımına ve meselenin çözüm önerilerine yönelik “Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin Meselesi” isimli konferansı 3 Mayıs 2012 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmiştir.

8) Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)

18 ve 19’uncu yüzyıla ait belgelerle derlenen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğinde gerçekleştirilen Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgelerinin ilk basılı çıktısı “Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)” İstanbul Ticaret Odası tarafın basımı gerçekleştirilip kamuoyu ile paylaşıldı; ‘Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)’ adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.