KURULUŞ

İsrail’in 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze’ye yönelik olarak başlatmış olduğu soykırım saldırıları ardından Filistinli masum kadın ve çocukların çoğunlukta bulunduğu 1400’ü aşkın insan katledilmiştir. Dünya kamuoyunda olduğu gibi Türkiye’de de olaya büyük tepkiler gösterilmiştir. Ancak İsrail’in tecrit ve saldırı politikaları sona ermemiş, günümüze kadar gelinen süreç içinde asimilasyon, tecrit ve zulüm politikaları deveran edip durmuş ve Filistin’de yaşamakta olan masum insanlar yerlerinden, yurtlarından uzaklaştırılmaya çalışılmıştır.

Bu duruma bir tepki oluşturmak, bu tip olayların tekrar vuku bulmaması için 27 Ocak 2009 tarihinde, bünyesinde iki yüzden fazla aktif sivil toplum kuruluşunu barındıran Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde Filistin Platformu kurulmuştur.

Türk Dış Politikası dâhilinde Ortadoğu büyük önem arz etmektedir. Filistin meselesi ise Türkiye Cumhuriyeti için daha farklı ve özel bir mana ifade etmektedir. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ortaya koyduğu aktif dış politika bölgeye olan ilginin hem çeşitli veçhelerden dolayı artmasını hem de tarihsel olarak bölge ile olan yakınlığın artmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Filistin sorununun kalıcı bir çözüme kavuşması için uluslararası bütün platformlarda inisiyatif almakta, katkılar sağlamaya yönelik olarak siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel açılardan çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu sebeplerden dolayı Filistin Platformu olarak Filistin sorununa çözümler üretmek için devletimizin yürütmüş olduğu proaktif dış politikaya paralel olarak uzun soluklu ve ilmî çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Çözüme giden yolun stratejik vizyon oluşturmaktan ve sistematik uzun soluklu akademik çalışmalar yapmaktan geçtiğinin idraki içindeyiz. Tüm bunlara paralel olarak Filistin Platformu, kamuoyu diplomasisi yürüterek yapmış olduğu çalışmaların etkinlik alanı kazanmasını ve çalışmalar neticesinde somut çıktıların uygulanabilir politikalara dönüşmesini hedeflemektedir. Yapacağı çalışmalarda neticesinde devletimizin dış politikada vermiş olduğu mücadeleye somut bir katkı sağlanmış olacak ve uluslararası arenada elinde güçlü ve ispatlı argümanlar olacaktır.

Filistin Platformu teknik ve vizyon odaklı çalışmaları kendisine ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Filistin Platformu, maalesef ki -artık- kronikleşen bir vaka halini alan Filistin sorununun toplum nezdinde daha sağlıklı ve nitelikli tanınmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilmî ve uzun soluklu çalışmalar yapmak suretiyle problem alanlarını ortaya çıkarmakta, çözüm önerileri üretmekte ve Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramının nihayete erdirilmesini öncelemektedir. Aynı konuda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek teması kurarak ve bilgi alışverişi yaparak faaliyetlerine yön vermektedir. İlmî çalışmalarını gerçekleştirirken; ilahiyat, sosyoloji, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararasi iliskiler, tarih, kültür, antropoloji gibi disiplinlerden istifade etmekte, onların sunmuş olduğu verilerden hareketle yol haritasını belirlemektedir.