STRATEJİK HEDEF

Filistinlilerin, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmalarını, özgürce yurtlarına dönmelerini ve bütün vazgeçilmez haklarına kavuşmalarını sağlamaktadır.

  1. Filistin sorununun toplumda daha doğru ve nitelikli tanınmasına yönelik akademik ve uzun soluklu olarak, tarihsel, kültürel, siyasi ve dini araştırmalar yapmak, konuya yönelik aktif çalışan STK’lar arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve daha etkin organizasyonlar gerçekleştirmektir.
  2. Platformumuz bünyesinde yerli ve yabancı kaynaklardan oluşturulan geniş kapsamlı “Filistin Kütüphanesi”nin kurulması.
  3. Osmanlı arşivlerindeki ilgili dokümanların tespit ettirilip, özellikle Filistin’deki tapu kayıtlarının tespit ettirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve bu çalışmanın kütüphanemize kazandırılması.
  4. Üniversite çatısı altında işbirliği yapılarak Filistin konusunda danışma kurulu kurulması, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptırılması.
  5. İslam Konferansı Teşkilatı , Birleşmiş Milletler Organları ve Filistin yetkilileriyle temaslarda bulunulması.
  6. Türkiye’de Filistin konusunda aktif faaliyet gösteren derneklerle ortak toplantı yapılarak kurumlar arası koordinasyon ve yakınlaşmanın sağlanması.
  7. Filistin ve Filistin Platformu açısından önemli konuların, çalışmaların ve kampanyaların kamuoyuna duyurulması, bilgilendirme yapılması.