PRENSİPLER

  1. Platform, yaptığı çalışmalarda ulusal ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde faaliyetlerini yürütür ve bu hedefe barış içinde ve adalet prensiplerinden taviz verilmeden ulaşılmasına çalışır.
  2. Platform, tarafların hepsiyle sürekli diyalog içinde ve onların görüşlerini önemseyerek bir çözüm oluşturulmasının, çözümün sürekliliği ve kalıcılığı açısından önemini kabul etmekte ve fakat adil olmayan çözüm önerilerinin hiçbir şekilde tarafı olmayacağını da kamuoyuna duyurur.
  3. Platform, bölgede insanlığa karşı işlenen suçlar, uluslararası mahkemelerde suçlular hakkında gerekli işlemleri yaparak haksızlığa uğrayanların yanında ve onlar adına davalar açarak taraf olur.
  4. Platform, Filistin konusunun tarihi süreciyle ilgili tarihi çalışmaları destekleyerek toplumun konuyla ilgili belgelere dayalı, bilimsel ve metodolojik bilgilendirilmesine yardımcı olur.
  5. Platform toplum ve ülke yönetimi arasında çift yönlü köprü vazifesi görerek çalışmaların uyumuna çalışır.
  6. Platform; hiçbir kurum, kuruluş, siyasi parti veya şahsın inisiyatifinde olamaz; yürüttüğü projelerde hiçbir kurum, kuruluş ve siyasi parti ön plana çıkartamaz.
  7. Platformun, Genel Başkanı ve Komisyon Başkanlarından oluşan bir icra kurulu vardır.
  8. Platformun tüm kurullarında kararlar çoğunlukla alınır.