ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM

      Başkanımız Erol YARAR ve Dr. Ahmet FEDAİOĞLU’nun katılımlarıyla Uluslararası Gazze İmar Derneği ile 2009 yılı içerisinde ikisi Beyrut’ta biri de Cidde’de olmak üzere üç toplantı yapılmıştır. Toplantılara Filistin devleti yetkilileri, Arap ülkelerinin temsilcileri ve iş adamları katılmışlardır. Bu toplantılarda özellikle Filistin’e uygulanan ambargonun nasıl kaldırılacağı, Gazze’nin yeniden nasıl imar edileceği hususları incelenmiş projeler hazırlanmış ve kararlar alınmıştır.

     YAŞAYAN FİLİSTİN SEMPOZYUMUNA KATILIM

     İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 30-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da Filistin meselesinin her yönüyle tahlil edilip, çözüm yollarının arandığı iki gün süren uluslararası sempozyuma sivil toplum kuruluşları temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, ilim adamları, gazeteciler ve yazarların katılımıyla Uluslararası Filistin Sempozyumu düzenlemiştir. Türkiye içinden ve dışından iki bini aşkın katılımcı iştirak etmiştir. Bu sempozyumda başkanımız Erol YARAR ve Bilal KOLDAŞ konuşma ve tebliğlerini sunmuşlardır.

      Filistin topraklarının işgal edilmesiyle ortaya çıkan Ortadoğu sorununun, dünyanın en mühim meselesi hâline gelmesinin temelinde çatışan tarafların kimlikleri kadar, bölgenin jeopolitik, kültürel, ekonomik ve stratejik özellikleri de önemli rol oynamaktadır. İsrail işgali, askerî sonuçlarının ötesinde, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla, uluslararası bir sorunu doğurmuş ve Filistin sorunu, bölgenin kültürel kodlarla tarihi yakınlığı bulunan bütün ülke ve ulusların müdahil olduğu bir mesele olmuştur.

      Özellikle İsrail’in Gazze’ye son saldırısı ile birlikte gözler bir kere daha Filistin topraklarına çevrildi. Ciddi maddi ve beşerî kayıpların meydana geldiği saldırılardan sonra özellikle Türkiye gibi bölge ülkelerinde siyasi ve sosyal olarak gündemin merkezinde bulunan Filistin meselesinin, son gelişmeler de dikkate alınarak tahlil edilme zarureti doğmuştur.

     Bu itibarla, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Filistin’in siyasi tarihi, sosyal ve siyasi yapısı ve Filistin sorununa yaklaşımlar, son gelinen noktadaki hukuki durum, medyanın bu soruna yaklaşımları, Kudüs’ün statüsü ve tarihi mirasın korunması meselesi, mülteciler sorunu, uluslararası örgütlerin Filistin sorununa yaklaşımları ve sivil toplum kuruluşlarının çözüme katkıları gibi konuların tartışıldığı ‘Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu’ geniş bir katılımla gerçekleştirmiştir.

     ULUSLARARASI GAZZENİN İMARI KONFERANSI

     Oluşumunda uluslararası çok sayıda Müslüman sivil toplum kuruluşunun katkı sağladığı ve merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, Türkiye Filistin Platformu’nun öncülüğünde ilk büyük etkinliğini İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde 17-18 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

     Filistin Platformu Genel Başkanı Erol Yarar ve Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu İcra Komitesi Üyesi Badi M. al-Rafai’ah, konferansın temel amacını; “Şimdiye kadar tirajik gelişmeler yaşandığında çoğunlukla duygusal yaklaşımların, sözde kalan tepkilerin ve çok temel yaşamsal ihtiyaçları bile karşılamaya yetmeyecek sınırlı yardımların konusu olan Filistin’e, ilk defa kelime ve vaatlerden çok icraatın, somut projelerin egemen olacağı yeni  bir süreci başlatmak olacağı”  şeklinde ifade ettiler.

      Konferans her türlü siyasi yaklaşımdan uzak olarak 400 iş adamı yurtdışından ve 600 işadamı da Türkiye’den olmak üzere, sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Konferans süresince 460 somut imar proje fizibilitesi yapılmış, mühendislik altyapısı ve yapı kılavuzu oluşturulmuş olarak Türk ve uluslararası işadamları ile ilgili kuruluşların desteklerine sunulmuştur.

     Bu özelliğiyle, Filistin sorununa ilk defa çok daha derinlikli, somut ve özgün bir yaklaşım sergilenmiş oldu.  Filistinlileri, hayatta kalmanın bile zor olduğu koşullara terk etmenin ötesinde

     Onlara medeni anlamda “insanca yaşama” imkânı sunmaya odaklanıldı. Böylece, Gazze’de yıkılan hastanelerin, okulların, sosyal alanların ve konutların yeniden inşası mümkün olabilecektir.

      İSRAİL’E YÖNELİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI, DAVA AÇILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR:

     Hükümet ve parlamento mensupları ve ilgili kurumlarla suç duyurusu görüşülmüş, konu ile ilgili bilgi/belgelerin toplanması ve sürecin yakından takip edilerek harekete geçirilmesi konusunda ve görüş birliğinde bulunulmuştur.

     HÜKÜMET VE PARLAMENTO ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜLMESİ:

      Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile Görüşme; Ekim 2010

      IBF Kongresinde IBF’nin başkanlığını da yürüten Başkanımız Erol Yarar’ın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza platformun çalışmalarını anlatmıştır. Haliç Kongre Merkezi

      Başbakan ile Görüşme; Mart 2010

       Başkanımız Sayın Erol Yarar, Sayın Başbakanımız ile görüşmüş, Sayın Başbakana, platformun çalışmalarını ve faaliyetlerini anlatmıştır. Suç duyurusu meselesi de bu toplantıda ele alınmıştır. 

      Dışişleri Bakanı ve Diğer Bakan –  Milletvekilleri İle Görüşme; Şubat 2010

       Filistin Platformu Üyeleri tarafından, Filistin meselesi konusunda Dışişleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Zafer Üskül ve İrfan Gündüz ile görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerde Filistin konusunda yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Özellikle, Gazze’nin imarı, Osmanlı Arşivleri ile ilgili proje, yapılacak akademik çalışmalar, Goldstone Raporu konuları üzerinde durulmuş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

      Devlet Bakanı Faruk Çelik; Nisan 2010

       Sayın Bakanımız ile Başkanımız Sayın Erol Yarar ve Platform Üyelerinin İstanbul’da gerçekleşen görüşmesinde Platformun çalışmaları ve faaliyetleri anlatılmış, özellikle Osmanlı Arşivi Projesi için destek talebinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız, Filistin için yararlı ve önemli bir çalışma olacağından, bu projeye destek vereceğini belirtmiştir.

       Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile Yapılan Görüşme; Şubat 2010

      Filistin Platformu Üyeleri tarafından, Sayın Milletvekilimize Goldstone Raporu’nun tercüme edilmesinin süreci, detayları ve Filistin ile ilgili bütün koordinasyon faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

      Bürokratlarla Görüşme;

      Platformun Üyeleri; Hükümet ve çeşitli çevrelerle birçok defa görüşmüş, bu görüşmelerde ilgili davaların açılabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması hususunda istişare edilmiştir. 

       Uluslararası Filistinli İş Adamı Forumu’nda Başkanımız Erol Yarar ve Ahmet Fedaioğlu’nun Platformu Temsil Etmesi; Ekim 2010, Grand Cevahir Otel;

      ÜNİVERSİTELER İLE TEMASA GEÇİLEREK, FİLİSTİN KONUSUNDA MASTER VE DOKTORA TEZLERİ VERİLMESİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ FAALİYETLER:

       Bununla ilgili olarak Üniversitelerde girişimlerde bulunulmuş ve bazı Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine tez verilmesi sağlanmıştır. Platformun bu yöndeki çalışmaları devam etmektedir. 

       İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampusu’nda Goldstone Raporu’nun Paneli; Mayıs 2010

       Hukuk Komisyonu Başkanımız Sayın Av. Bilal Koldaş’ın açılış konuşmasını yaptığı panelde, Sinevizyon Gösterimi yapılmış, Filistin Platformu Başkanı Sayın Erol Yarar, İTO Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabri Orman, Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Zafer Üskül birer konuşma yapmışlardır. Panelde ise; Av. Bilal Koldaş, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Akıl, Yrd. Doç. Dr. Murat Önok ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Caner Yenidünya konuşma yapmışlardır.

      DANIŞMA KURULU KURULMASI ÇALIŞMALARI:

      Filistin platformunun danışma kurulu aynı zamanda Osmanlı Arşivi Projesi Danışma Kurulu görevini de üstlenmektedir. Danışma Kurulumuzda, Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Lütfullah Karaman, Doç. Dr. Ömer İşbilir, Doç. Dr. Nuh Arslantaş, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Berdal Aral gibi değerli akademisyenler bulunmaktadır.

       KURUMLARARASI KOORDİNASYON VE YAKINLAŞMASININ SAĞLANMASI AMACI İLE TÜRKİYE İÇİNDE VE DIŞINDA FİLİSTİN KONUSUNDAKİ AKTİF STK, KURULUŞ, YEREL YÖNETİMLER VE ŞAHISLARLA YAPILAN TOPLANTILAR:

       Mirasımız Derneği Üyeleri ile toplantı; Mart 2010

        Mirasımız Derneği Başkanı Sayın Muhammet T. Demirci ve derneğin üyeleri ile yapılan toplantıda; İsrail’in Kudüs’ten Müslümanları çıkarma projesi ve bunun kamuoyuna duyurulması gerektiği konuşulmuş ve Kudüs’te cami restorasyonlarının süreci, Mescid-i Aksa’ya Kudüs seferleri düzenlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

      Platform Merkezinde TVNET Haber Müdürü Metin Mutanoğlu ile Söyleşi, Mart 2010,

       Sayın Metin Mutanoğlu, yaşanan olayların Türk dünyasının prestijini artırdığını, bu durumun Filistinlilerin lehine çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İsrail’in Kudüs’u başkent olarak kullanmasının önüne geçilmesi, Mescid-i Aksa’nın tapusunun tespit edilerek kamuoyu ile paylaşılması konularında bilgilerini Filistin Platformu Yönetim Kurulu’na aktarmıştır.

      Platform Merkezinde Sefer Turan ile Söyleşi, Mart 2010,

      Toplantımıza katılan Sayın Sefer Turan, platformumuzun faaliyetleri hakkında bilgi almış ve Filistin halkının ve orada yaşanan durumunun genel yapısı hakkında platform üyeleri ile istişarelerde bulunmuştur.

      Platform Merkezinde İHH Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve üyeleri ile toplantı; Temmuz 2010,

İHH Başkanı Sayın Bülent Yıldırım; Mavi Marmara saldırısının detaylarını platformumuzla paylaşmış ve İsrail’in bu saldırısı karşısında, Filistin Platformu ve İHH’nın ortak çalışmasının öneminden bahsetmiştir. Ayrıca bu toplantıda, Mavi Marmara saldırısı kınanırken, Filistin Platformu ile İHH’nın işbirliği ile uluslar arası hukuk alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi için öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda düşünceler paylaşılmıştır.

     Yerel Yönetimler ile Görüşme;

     Eyüp, Pendik, Bahçelievler ve Sancaktepe Belediye Başkanları; ziyaret edilerek, platformun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

     FİLİSTİN KÜTÜPHANESİNİN OLUŞTURULMASI:

      Filistinlileri ve Yahudileri anlatan, Dünyada ve Türkiye’de basılmış eserler ile piyasada bulunmayan ya da basımı az sayıda yapılmış eserlerin toplanarak kütüphane oluşturulması çalışmaları ciddiyetle takip edilmektedir.

      YURT DIŞI ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA YAPILAN FAALİYETLER:

       Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile Filistin Platformu olarak, Cidde İslam Konferansı Teşkilatı Genel Merkezinde (IRCICA)Filistin ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.

     IRCICA ve Filistin Platformu’nun işbirliği ile Filistin’de Okul İnşası Projesi;

      Filistin Platformu ile IRCICA’nın işbirliği neticesinde, Filistin’de uygun görülen arazi üzerinde okul inşaatı projesi Kudüs’te yaşayan ve okul imkânından yoksun bulunan 9000 Filistinli öğrencinin acil eğitim ve öğretim ihtiyacını kısmen de olsa karşılamak üzere ön hazırlıklar yapılmaktadır.

     AKADEMİK ÇALIŞMALAR BAĞLAMINDA ZİYARETLER:

     İstanbul Üniversitesi Bilgi – Belge Yönetimi Bölümü Öğrt. Üyesi Dr. Mehmet Fahri Furat’ın ziyareti; Ekim 2010

      Aynı zamanda Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Enstitü başkanlığı yapan değerli akademisyen ve araştırmacı Sayın Mehmet Fahri Furat, Platform Merkezinde Osmanlı Arşivleri metodolojisi hakkında icra kurulunu bilgilendirmiştir.

       Devlet Bakanı Hayati Yazıcı İle Osmanlı Arşivi Projesinin Görüşülmesi; Ekim 2010 Sepetçiler Kasrı, Eminönü

Proje Sayın Bakana sunulmuş, olumlu karşılanarak gerekli desteğin sağlanacağı ifade edilmişti. 

     Mimar Sinan Üni. Tarih Bölümü Öğrt. Üyesi Doç.Dr. Ömer İşbilir’in ziyareti; Kasım 2010

      Osmanlı Arşivi Projesi Başkanlığını da yürüten Sayın İşbilir, çalışma yöntemlerinden ve öneminden bahsetmiş ve çalışma prensiplerinin ne olması gerektiği hususunda icra kurulunu bilgilendirmiştir. Ayrıca mevcut arşivlerin genel yapısı hakkında bilgiler vermiştir.

      FİLİSTİN PLATFORMU ANKARA ZİYARETLERİ:

      Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Toplantı

      11 Ocak 2012 Dışişleri Bakanlığı Konutunda kabul edilen Filistin Platformu Heyeti ve Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerin ayrıntıları şöyle;

      Samimi bir şekilde karşılanan ve protokol uygulamasından ziyade cana yakın bir dost meclisi şeklinde başlayan görüşme, temsil heyeti üyelerinin kendilerini takdim etmesiyle başladı.

     Heyet adına söz alan Bşk. Erol Bey heyetin kabulünden dolayı teşekkürlerini sunduktan sonra; 1,5 yıl önceki son görüşmeden bu yana yapılan çalışmaları özetleyerek, yayınladığımız kitapların tanıtımını yaparak, 1948 ve sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve Güvenlik Konseyinde Filistin’le ilgili önemli devletlerin yaptığı tüm konuşmaların, alınan tüm kararların seri kitap halinde yayınlanmak üzere çalışmalar yaptığımızı, bugüne kadar yapılmamış bu orijinal çalışmaları entelektüel dünyanın hizmetine sunarak, yorumculardan yorumlar alarak, mart- nisan aylarında yapacağımız Uluslararası Konferansa Dışişleri Bakanından konferansa katılımlarını arzu etti,  Bakan Bey de katılım için olur verdi.

      Bşk. Erol Bey, ayrıca; Değerli akademisyen ve bilim adamlarından oluşturduğumuz ekiple projelendirdiğimiz ” Osmanlı Arşivlerinde Filistin” meselesinin aciliyetine değinerek bakanlıktan bu konuda destek beklediklerini ifade etti… Sayın Davutoğlu; yardımcılarına bu konuyla ilgilenmelerini, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Mesut Beyi görevlendirerek kendilerinin de arşiv çalışması yaptıklarını, bunu Filistin Platformuyla koordine hale getirmeleri için danışmanlarına ortak çalışma direktifi verdiğini beyan ettiler…

       Mimar Mehmet Osmanlıoğlu Bey söz alarak İsrail devletinin Mescid-i Aksa’nın tarihi dokusu, yapılan kazı çalışmalarının vermiş olduğu zararlar ve buna karşılık bizim yapmamız gereken röleve çalışmalarından bahsederek Türk Koleji yapma düşüncesinden bahsetti.

     Yıllardır Ortadoğu’da bulunan bilhassa Iraktaki yapının iyi bir tahlilcisi olan Dr. Ahmet Fedaioğlu Bey ve Sayın Davutoğlu Irak’ın geleceğini ilgilendiren önemli bir projeyi baş başa görüşme, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkânına sahip oldular

      Ortadoğu’daki gelişmelerden Danimarka’daki gelişmelere Suriye’deki iç siyasi tutumlardan Hamas’ın Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında meşrulaşmasına ve daha birçok önemli konuda siyasi mülahazalarda bulunan Sayın Davutoğlu, heyeti gelişen süreçler hakkında ilk elden bilgilendirdi.

      Son olarak da Nahda Hareketinin önderlerinden ve Ortadoğu’da önemli bir siyasal dönüşümü gerçekleştirenlerin liderlerinden olan Tunus Dışişleri Bakanıyla Bşk. Erol Bey’i tanıştıran Sayın Ahmet Davutoğlu mini bir üçlü zirve de yapmış oldular.

      Dışişleri Bakanlığı Konutu ve Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’da ki görüşmelerden sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Merkezinde heyet kabul edildi. Bşk. Erol Bey kısaca yapılan çalışmalardan bahsederek, arşiv çalışmasının önemliliğini vurgulayarak TİKA’nın bu konuda yapması gerekenleri dile getirdi..Bşk. Serdar Bey de arşiv çalışmasının önemliliğini algıladığını kendilerinin de zaten Filistin Masası oluşturup Ramallah da ofisleri bulunduğunu İstanbul’da  da ofis açma düşünceleri bulunduğunu arşiv çalışmasını gözden geçirdiğinde kendilerinin bu konuda mutlaka  yardımcı olacaklarını ve bu çalışmalardan yarına ışık olacak çok önemli enstantanelerin gün yüzüne çıkacağını umut ettiğini beyan ettiler…Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ve  verimli geçen bu görüşmeden sonra heyet yoğun geçen Ankara ziyaretlerini tamamlayıp İstanbul’a dönmüştür.

      Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Toplantı

       15 Temmuz 2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile makamında bir araya gelinmiştir. Filistin Platformu’nun yapmış olduğu çalışmalar Bozdağ’a aktarılmıştır. Projeler sunulmuştur. “Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgeleri” adlı projenin başlatılmasına Bekir Bozdağ onay vermişlerdir.

       Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin Platformu Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti; Kasım 2012

      Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin Platformu Yönetim Kurulu’nu 7 Kasım 2012 tarihinde Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Toplantıya Filististin Platformu’nda şu işimler katıldı: Erol Yarar, Ali Kurt, Selimi Keskin, Ahmet Fedaioğlu, Mehmet İşci,Sayın Gül, Filistin konusunda kendilerinin ve Türkiye’nin hassasiyetlerini ifade etmişledir. Filistin Platformu Başkanı Erol Yarar; Platform yayınları arasından çıkan kitapları tek tek tanıtarak hediye etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin davasına sahip çıkmak adına yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler dolayısıyla Filistin Platformu’nu tebrik etmişler, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Platform çalışmalarına destek olmaktan memnun olacaklarını ve konuyu takip etmek üzere Danışman Yusuf Said Müftüoğlu’nu görevlendirdiklerini bildirmişlerdir.

      YTB Başkanı Kudret Bülbül, Filistin Platformu Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti; 16 Ekim 2014

YTB Başkanı Sn. Kudret Bülbül, Makamında Platform Yönetimi ve “Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgeleri” projesinde görevli hocalar ile beraber ziyaret edildi. Projenin 1. yılı sonu dolayısıyla YTB’ye koordinatör hoca proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

      Başbakan Yardımcısı Sn. Numan Kurtulmuş Makamında Ziyaret edildi; 16 Aralık 2014

     Filistin Platformu Başkanı Sn. Erol Yarar, Başkan Yardımcısı Sn.  Ali Kurt ve Genel Sekreter Sn. Veysi Özdemir toplantıya platformu temsilen katılmışlardır, Sn. Bakanın kurumlardan sorumlu danışmanları da görüşmeye iştirak etmişlerdir.

     TV PROGRAMINA KONUK:

     TRT Arapça Kanalında ELVAN-I SABA Programı, 24 Haziran 2015

     Platform Başkanı Sn. Erol Yarar Programa konuk olmuş ve Filistin Platformu’nun faaliyetlerini anlatmıştır.

KİTAP TANITIMI

Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917) Kitabının Tanıtılması, 27 Şubat 2020

18 ve 19’uncu yüzyıla ait belgelerle derlenen ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğinde gerçekleştirilen Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgelerinin ilk basılı çıktısı “Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)” İstanbul Ticaret Odası tarafın basımı gerçekleştirilip kamuoyu ile paylaşıldı; ‘Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)’ adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.