a) Hukuk Komisyonu

b) Dış İlişkiler Komisyonu

c) Halkla İlişkiler ve Medya Komisyonu

d) Araştırma ve Yayınlar Komisyonu

e) İmar Komisyonu